Aktualności

Język Polski dla Obcokrajowców

польский язык для иностранцев

Polish for Foreigners

 

Kurs podstawowej znajomości języka polskiego dla obcokrajowców jest adresowany szczególnie do osób znających język rosyjski lub inny język słowiański i pomaga poznać język polski w zakresie wystarczającym do porozumienia się w typowych sytuacjach w życiu codziennym.

Na naszym kursie możesz nauczyć się języka polskiego szybciej i efektywniej, dzięki metodom, które uwzględniają duże podobieństwa słownictwa i gramatyki języków słowiańskich.

Zajęcia trwają 2,5 miesiąca (30 godzin) - dwa razy w tygodniu (2x90 minut) w godzinach wieczornych. Istnieje możliwość dopasowania dni i godzin lekcji do indywidualnych potrzeb grupy.

Cena kursu– 599 zł

Ośrodek Nowoczesnej Edukacji prowadzi również zajęcia, które  przygotowują słuchaczy do egzaminu telc poświadczającego  znajomość języka polskiego.

Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na poziomie wyższym niż początkujący, prosimy o umówienie się na konsultacje językowe umożliwiające przyporządkowanie do odpowiedniej grupy. 


Курс базовых знаний польского языка для иностранцев адресован, в частности, людям, говорящим на русском или другом славянском языке, и помогает учиться польскому языку в типичных ситуациях в повседневной жизни. В нашем курсе вы можете быстрее и эффективнее изучать польский язык, благодаря методам, которые учитывают большое сходство между лексикой и грамматикой славянских языков. Занятия включают 30 часов обучения - два раза в неделю (2x90 минут) вечером. Можно сопоставить дни и часы занятий с индивидуальными потребностями группы.

Стоимость курса 599 PLN

Наш "Ośrodek Nowoczesnej Edukacji" (Центр современного образования) также проводит занятия, которые готовят студентов к экзамену TELC, подтверждающему знание польского языка. Если вы хотите принять участие в преподавании на более высоком уровне, чем на базовом уровне, обратитесь к языковой консультации, которая позволяет вам назначить соответствующую группу.