Aktualności

Egzaminy telc

Przygotowujemy i przeprowadzamy międzynarodowe egzaminy telc – The European Language Certificates  z wielu języków m.in. angielskiego i niemieckiego.

Egzaminy telc można zdawać:

  • Na sześciu poziomach kompetencji A1,A2,B1, B2, C1 i C2 wg. CEFR- Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy.
  • Z języka ogólnego i zawodowego.
  • Już w wieku 9 lat.

Egzamin na poziome B2 z danego języka zwalnia z egzaminów językowych na uczelniach wyższych w Polsce oraz jest z jednym z kryteriów otrzymania mianowania na urzędnika państwowego.

Certyfikat telc - Zertifikat Deutsch - na poziomie B1 z języka niemieckiego umożliwia ubieganie się o obywatelstwo niemieckie oraz podjęcie pracy na terenie Niemiec.