Żegnamy się w tym roku szkolnym!

Był to owocny rok, nasi słuchacze zdobywali wiedzę poprzez zadania językowe, gry, piosenki, rymowanki, zabawy i wiele innych aktywności!

Ośrodek Nowoczesnej Edukacji - Szkoła języków obcych w Zgorzelcu