Projekty na koniec semestru w Ośrodku Nowoczesnej Edukacji!

Połowa zajęć już za nami. Czas na podsumowanie pierwszego semestru.
Młodzi słuchacze kursów tworzyli własne projekty utrwalające poznane słownictwo!

Ośrodek Nowoczesnej Edukacji - Szkoła języków obcych w Zgorzelcu